Tuyển thơ "Bên chiếc bàn nhỏ"

Gửi lúc 03:15 09/05/2020
Dự định và có giấy phép từ năm 2016, đến bây giờ vẫn chưa in. Bây giờ xuất bản qua đây vậy.

Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất