Nhạc - Playlist của tôi

Nhưng ca khúc do thích thì viết

Là những sáng tác do tự mình thích mà viết. Không theo "đặt hàng" hay "định hướng" của ai.

Những ca khúc trong mùa CoVid - 19

Gồm những ca khúc viết trong mùa chống dịch CoVid - 19. Bài đầu tiên viết xong sáng ngày 6/2/2020.

Những ca khúc không tự nghĩ ra chủ đề

Đôi khi không có ai đó đề nghị thì mĩnh cũng không nghĩ ra đề tài để viết. Một số người hay nói đó là những ca khúc "đặt hàng". Mình phải cảm ơn người "đặt hàng" đã giúp mình sinh ra những ca khúc ấy.

Những ca khúc viết về Trường Vinh

Playlist này là các ca khúc mà tôi viết về Trường Đại học Vinh với những kỷ niệm thời học trò và trở thành cán bộ giảng dạy cũng như sau này khi đã xa trường.

Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất