Nhạc - Playlist của tôi

Tuyển tập ca khúc của Lê Thống Nhất (V - Y)

Tiếp theo là các ca khúc mà tên bài bắt đầu bởi chữ cái V - Y. Từ bài số 88 đến bài số 98.

Tuyển tập ca khúc của Lê Thống Nhất (T)

Tiếp theo là các ca khúc có tên bài bắt đầu bởi chữ cái T. Từ bài 76 đến bài 87.

Tuyển tập ca khúc của Lê Thống Nhất (L - N)

Tiếp theo các bài hát có tên bắt đầu bởi chữ cái L đến N. Từ bài 57 đến bài 75.

Tuyển tập ca khúc của Lê Thống Nhất (K)

Tiếp tục với các bài hát có tên bài bắt đầu là chữ K. Từ bài số 37 đến bài 56.

Tuyển tập ca khúc của Lê Thống Nhất (A - E)

Đây là bài lưu giữ các bản thu âm các ca khúc của Lê Thống Nhất. Các ca khúc được sắp thứ tự tên các bài hát theo thứ tự bảng chữ cái. Các bản nhạc (file đính kèm) và bản thu âm đều có thể tải về máy các bạn. Điều này vừa đảm bảo tác giả lưu giữ được bản nhạc và bản thu âm, vừa chia sẻ được với cộng đồng. Phần này từ bài 1 đến bài số 21.

Tuyển tập ca khúc của Lê Thống Nhất (H)

Tiếp tục tuyển tập với những bài hát mà chữ cái đầu tiên của tên bài là H. Từ bài thứ 22 đến 36.

Những ca khúc viết năm 2020

Năm 2020 là một năm đặc biệt với công cuộc phòng chống dịch CoVid - 19, bởi vậy đây là một chủ đề mà mình quan tâm nhất và hoàn toàn tự viết không theo gợi ý của ai. Xin điểm lại các sáng tác của năm 2020.

Những ca khúc do thích thì viết

Là những sáng tác do tự mình thích mà viết. Không theo "đặt hàng" hay "định hướng" của ai.

Những ca khúc trong mùa CoVid - 19

Gồm những ca khúc viết trong mùa chống dịch CoVid - 19. Bài đầu tiên viết xong sáng ngày 6/2/2020.

Những ca khúc không tự nghĩ ra chủ đề

Đôi khi không có ai đó đề nghị thì mĩnh cũng không nghĩ ra đề tài để viết. Một số người hay nói đó là những ca khúc "đặt hàng". Mình phải cảm ơn người "đặt hàng" đã giúp mình sinh ra những ca khúc ấy.

Những ca khúc viết về Trường Vinh

Playlist này là các ca khúc mà tôi viết về Trường Đại học Vinh với những kỷ niệm thời học trò và trở thành cán bộ giảng dạy cũng như sau này khi đã xa trường.