Gặp mặt cựu giảng viên, sinh viên, học sinh Khoa Toán, Đại học Vinh

Gửi lúc 05:46 09/09/2019
Đây là album sưu tầm từ các "nhiếp ảnh gia", đặc biệt là từ Trưởng thôn Trần Quyết Thắng ghi tại cuộc hội ngộ sáng ngày 8/9/2019 ở Nhà khách Trung ương Đảng, số 8 Chu Văn An Hà Nội.

Xin không chú thích ảnh vì nhiều quá! Người trong cuộc sẽ tự có chú thích cho mỗi ảnh.


Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất