Gặp mặt cựu giảng viên, sinh viên, học sinh Khoa Toán, Đại học Vinh

Gửi lúc 05:46 09/09/2019
Đây là album sưu tầm từ các "nhiếp ảnh gia", đặc biệt là từ Trưởng thôn Trần Quyết Thắng ghi tại cuộc hội ngộ sáng ngày 8/9/2019 ở Nhà khách Trung ương Đảng, số 8 Chu Văn An Hà Nội.

Xin không chú thích ảnh vì nhiều quá! Người trong cuộc sẽ tự có chú thích cho mỗi ảnh.