Báo chí - Toán tuổi thơ 2

Chuyên mục Rừng cười: Hàng gì?

Đây là bài thơ đố đăng tạp chí Toán Tuổi thơ 2 nhằm kiểm tra vốn từ dạng "Hàng...".

Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất