Chuyên mục Rừng cười: Hàng gì?

Gửi lúc 10:24 14/01/2019
Đây là bài thơ đố đăng tạp chí Toán Tuổi thơ 2 nhằm kiểm tra vốn từ dạng "Hàng...".

null