Giao lưu - Với bạn

Chuyến chu du thứ 5 của 3 lớp Toán Đặc Biệt khoá 1969 - 1972

Sau mấy phiên trù bị, kế hoạch "chu du lần thứ 5" đã chốt lịch 12/6/2019. Chỉ trượt mất mùa vải của Hải Dương mà thôi! Mình và Vũ Tiến Việt cùng ghi vắn tắt lại để lưu giữ thêm một kỷ niệm đẹp.