Giao lưu - Với bạn

Chuyến chu du thứ 5 của 3 lớp Toán Đặc Biệt khoá 1969 - 1970

Sau mấy phiên trù bị, kế hoạch "chu du lần thứ 5" đã chốt lịch 12/6/2019. Chỉ trượt mất mùa vải của Hải Dương mà thôi! Mình và Vũ Tiến Việt cùng ghi vắn tắt lại để lưu giữ thêm một kỷ niệm đẹp.

Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất Câu đối chúc Tết TS. Lê Thống Nhất